Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Fiziki ve/veya elektronik ortamda YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. bünyesinde paylaşmış olduğunuz kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmektedir

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Tarafınızca paylaşılmış olan; ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası, Kimlik /pasaport bilgileri ve bunlarla sınırlı olmayan diğer kişisel veriler, müşterilerimizin fiziksel ve/veya elektronik ortamda rezervasyon işlemlerini sağlamak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama faaliyetleri çerçevesinde bilgilerini güncellemek E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek ve promosyon ve yeni ürün/Hizmetleri önerebilmek amacıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, güncellenebilir, kanunun öngörmüş olduğu sınırlar çerçevesinde kullanılabilir, paylaşılabilir, işlenebilir. Ancak YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. nezdinde gerçekleşen/gerçekleşecek olan bu işlemler hiçbir koşulda faaliyet amacı dışında ve yasal gereksinimler haricinde ticari amaçlarla kullanılmamakta, müşterilerimizin rızası alınmaksızın grup şirketleri dışında ve kanuni gereksinimler haricinde 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. nezdinde yer alan veri tabanında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca saklanacak ve kanuni zorunluluk haricinde ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

• YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla makul önlemler almaktayız. Tüm teşhis edilebilir kişisel bilgiler, izinsiz erişimi, değiştirmeyi veya kötüye kullanmayı önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. söz konusu kişisel verileri sadece; müşterilerimizin açık rızasına istinaden, müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde kişisel verilerin Korunması kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için info@yasmakhotelcollection.com adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşterilerimiz, paylaştıkları bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@yasmakhotelcollection.com adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve İlgili Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş.